CEZA DAVALARINDA TEMYİZ
(2019-01-24 16:43:48)

Biz bir kararı Avukat olarak temyiz ederek istinaf mahkemesinin verdiği kararın değiştirilmesini veya bozulmasını talep ederiz. İstinaf mahkemesinin kararının bozacak ya da değiştirecek mercii Yargıtay’dır. Siz peki istinaf mahkemesi kararını kaç gün içinde temyiz etmelisiniz? Siz bir istinaf mahkemesi kararını bu karar bizim yüzümüze karşı duruşmada okunmuş ise 15 gün içinde eğer istinaf mahkemesi kararını bizim yokluğumuzda vermişse bu kararı istinaf mahkemesi bize tebliğ etmek zorundadır biz de bu kararı bize tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz etmek zorundayız. Peki mahkemenin kararı verdiği gün temyiz süresinin hesabında sayılacak mı? Hayır Peki bu 15 günlük süreyi hesaplarken istinaf mahkemesinin kararının elimize geçtiği ya da yüzümüze karşı verilmişse kararın tefhim edildiği günden itibaren 15 gün dedik peki sürenin son günü cumartesi ya da pazara denk geldi şimdi ne olacak durum derseniz sonraki ilk iş günü temyiz süresinin son günü olarak kabul edilir. Bizim mahkemelerimiz kararı taraflar duruşmada hazır ise kararı duruşmada açıklar eğer taraflar duruşmada hazır değillerse bu kararı dosya içinde mevcut adreslerine tebliği eder.Temyiz süresi bu durumlarda eğer duruşmada hazır isek kararı öğrendiğimiz tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalı. Eğer duruşmada hazır değillerse tebliğden itibaren15 gün içinde temyiz etmeliler. Bir kararı davanın tarafı kimse o temyiz edebilir. Sanık olarak yargılanan kişi 18 yaşından küçük ise anne ve babası yani yasal temsilcisi temyiz edebilir. Aynı şekilde davaya müdahil olan şikayetçi taraf da temyiz hakkına sahiptir. Peki cumhuriyet savcısı temyiz hakkına sahip midir? Evet cumhuriyet savcısı bizim lehimize veya aleyhimize kararı temyiz edebilir. Biz temyiz dilekçemizi Avukatlar olarak kararı istinaf mahkemesinin hangi ceza dairesi verdi ise o daireye veririz Şunu özellikle belirtmek istiyorum siz istinaf başvurusu yaparken orada dilekçenizde gerekçe göstermek zorunda olamamanız rağmen temyiz dilekçesi ile yargıtaya başvurmayı düşünüyorsanız mutlaka açıklama ve gerekçe getirmek zorundasınız. Peki Siz eğer cezaevinde tutuklu iseniz ya da başka bir suçtan hükümlü iseniz temyiz ya da istinaf başvurunuzu nasıl yapacaksınız. Eğer siz temyiz dilekçesinde gerekçe göstermez iseniz Yargıtay sizin temyiz başvurunuzu reddedecektir. Yani kısaca temyiz dilekçenizde somut bir sebep göstermelisiniz.? Bulunduğunuz cezaevi Müdürlüğüne bir temyiz dilekçesi vererek hakkınızı kullanabilirsiniz. Ceza temyiz dilekçelerinde sebep bildirilmediği takdirde temyiz istemi Yargıtay tarafından reddedilmektedir. Temyiz dilekçesinde somut bir temyiz sebebi bulunmadığı taktirde, usulüne uygun bir temyiz davası açılmadığı kabul edilmektedir. Siz gerekçe bildirmeden sadece süre tutum dilekçesi ile bir başvuru yaparsanız dilekçeniz reddedilir. Yargıtay sizin bildirdiğiniz temyiz sebepleri ile bağlıdır onun dışına çıkarak bir inceleme yapamaz. Kesin hukuka aykırılık olsa bile başka sebepleri incelemez incelemez. Siz temyiz dilekçenizi oldu ya başka bir mahkemeye verdiniz temyiz hakkınızı kaybetmiş olmazsınız. Siz istinaf mahkemesinin bozma kararı dışında kalan tüm kararlarını temyiz edebilirsiniz. Ama bazı istinaf mahkemesi kararlarını siz yasadan dolayı kesinlikle temyize gönderemezsiniz. - Adli para cezalarınız ile ilgili olarak istinaf başvurunuzu istinaf mahkemesi reddederse bu kararı temyiz edemezsiniz. - 5 yıl ve 5 yıl altı cezalarınız varsa bu kararlarla ilgili istinafın kararını temyiz edemezsiniz. - Aynı hükümde iki ya da daha fazla hapis cezanız var ve bu cezların toplamı 5 yıldan fazla olsa bile bu kararı temyiz edemezsiniz. - Yerel mahkeme 5 yıldan az ceza vermiş olmasına rağmen istinaf mahkemesi daha fazla ceza verirse bu kararı temyiz edebilirsiniz. - Eğer Türk ceza Kanununa göre üst sınırı 2 sene hapis cezası gerektiren bir suç ise ve bunlara bağlı adli para cezasını gerektiren bir suç ise siz bu kararı temyiz edemezsiniz 10 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat kararı ile ilgili olarak siz temyiz başvurusunda bulunamazsınız. Aynı şekilde Adli para cezaları hakkında da temyiz kanun yoluna gidemezsiniz. - Davanın düşme kararı ile ilgili ya da ceza verilmesine yer olmadığına dair istinaf mahkemesi kararını da maalesef Yargıtay’a taşıyamazsınız. - Cumhuriyet savcısı sanık lehine ya da aleyhine kararı temyiz edebilir. Sanık aleyhine temyiz ederse sanık bu kararı temyiz etmedi ise Yargıtay sanık lehine kararı değiştirebilir.) - Temyiz genelde dosya üzerinden yapılır ama 10 yıl ve yukarı hapis cezaları duruşmalı istenebilir. Kaynak: hukukihaber.net


CEZA DAVALARINDA TEMYİZ